Antykorozja betonu


Beton, jako istotny element konstrukcji budowlanych, narażony jest na ciągłe oddziaływanie zarówno środowiska naturalnego, jak i przemysłowego oraz różnorodne obciążenia mechaniczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego strukturę i właściwości. Wszystkie te czynniki mogą również bezpośrednio przyczyniać się do powstawania zjawiska korozji betonu.