Osuszanie i uszczelnianie konstrukcji murowych


Złożone problemy niszczenia budynków i budowli przez wilgoć i wodę wymagają kompleksowego rozwiązania. Stosowane przez naszą firmę technologie maja na celu likwidację zarówno przyczyn jak i skutków zalania czy zawilgocenia.