IZOLACJE MMA


Profesjonalne izolacje MMA wyróżniają się bardzo szybką i łatwą aplikacją oraz krótkim czasem wiązania, który uzyskuje się dzięki systemowi najnowszej generacji. System ten jest oparty na szybkowiążącej żywicy MMA (metakryl), a cały proces całkowitego wiązania trwa ledwie 60 minut. System MMA wykorzystywany jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych obiektów inżynierskich nawet przy bardzo niskich temperaturach, przy których materiał zachowuje optymalne właściwości użytkowe, mechaniczne i fizyczne. Aktualnie izolacje metakrylowe uważane są za najlepszy materiał hydroizolacyjny i są najchętniej wybierane do obiektów kolejowych i drogowych. Technologia MMA to wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, idealna przyczepność do podłoża i gwarancja uzyskania powłoki odpornej na obciążenia już po 60 minutach. Doskonałe właściwości izolacji utrzymują się nawet 75 lat, co wybitnie zmniejsza koszty utrzymania, ponieważ cały ten okres jest praktycznie bezremontowy. Stworzona metakrylem warstwa izolacyjna jest odporna na odmrażające sole i nie wymaga żadnych dodatkowych warstw ochronnych.

Izolacje MMA dachów płaskich, parkingów i zbiorników 

Wykonujemy również izolacje metakrylowe (MMA) dachów płaskich, parkingów i zbiorników. Hydroizolacja takich obiektów jest możliwa dzięki naszej niezawodnej technologii opartej na Metakrylanie metylu (MMA) – system MATACRYL.  

Izolacje MMA parkingów, zbiorników czy dachów płaskich wykonuje się w celu zapobiegania  niebezpiecznym wpływom warunków atmosferycznych. Jak wiadomo, powierzchnia tych obiektów jest najczęściej płaska, a więc nie ma możliwości, aby woda czy śnieg zostały odprowadzone w odpowiedni sposób. Izolacje MMA dachów płaskich narażone są też często na działanie słońca, wysokich temperatur i oczywiście mrozu. Dlatego w Albud stosujemy najnowocześniejsze metody i za pomocą systemu MATACRYL potrafimy w pełni szczelnie zabezpieczyć parkingi, zbiorniki czy dachy. Istotne jest również, by takie prace wykonywali najlepsi specjaliści – doświadczeni pracownicy z obszerną wiedzą o tej technologii. 

Izolacje MMA zbiorników, dachów płaskich i parkingów wykonywane są na podstawie żywic metakrylowych – substancji  szybkowiążących idealnie przeznaczonych do hydroizolacji większości budynków inżynierskich. Kolejną zaletą jest czas całkowitego wiązania systemu MATACRYL. Trwa zaledwie 60 minut, a co za tym idzie, powłoki już po tak krótkim czasie są w pełni używalne – mogą być obciążone chemicznie i mechanicznie.

Zalety izolacji MMA dachów płaskich, parkingów, zbiorników i innych powierzchni – Systemem MATACRYL:

 • Prace nakładania systemu MATACRYL mogą być wykonywane  przy ujemnych temperaturach
 • Izolacje MMA są tak technologicznie zaprojektowane, że po nich nie trzeba już dodatkowych warstw ochronnych z betonu.
 • Łatwość nakładania nawet na krzywe powierzchnie
 • Wyjątkowa przyczepność do różnego rodzaju nawierzchni: asfaltowych, metalowych czy betonowych
 • Izolacja bezszwowa dzięki systemowi MATACRYL
 • Pozwala na krótki czas przerwy między gruntowaniem a nakładaniem warstwy hydroizolacyjnej
 • Mniejsza łączna grubość hydroizolacji, co nie wpływa na jakość
 • Doskonała kompatybilność z lanym asfaltem
 • Po utwardzeniu preparat gruntujący nie jest lepki
 • Krótki czas wiązania powłoki (60 minut)
 • MATACRYL ma wiele aprobat technicznych m.in. angielskiej instytucji British Board Agrement, IBDiM oraz został dokładnie zbadany przez Politechnikę Wrocławską.

System MATACRYL to idealne rozwiązanie dla izolacji MMA parkingów, zbiorników czy dachów płaskich. Izolacje MMA i Izolacje chemoodporne dostępne w firmie Albud to najlepszy wybór zarówno pod względem specjalistów, jak i używanych technologii. Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw!

Izolacje chemoodporne i MMA


System MATACRYL na bazie żywicy MMA MATACRYL to system najnowszej generacji, oparty na bazie szybkowiążącej żywicy metakrylowej (MMA), przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwodnych obiektów inżynierskich. Proces całkowitego wiązania trwa około 60 minut i po tym czasie powłoka jest w pełni obciążalna mechanicznie i chemicznie. Hydroizolacja nanoszona jest na podłoże w postaci płynnej, a po związaniu tworzy twardą i elastyczną, ciągłą oraz wysokoodporną chemicznie i mechanicznie membranę. Można na nią bezpośrednio nakładać kolejne warstwy nawierzchni drogowych. Izolacja doskonale przylega do podłoży metalowych oraz betonowych. Warstwa asfaltu ułożona na hydroizolacji łączy się z nią trwale. Membrana jest elastyczna nawet w bardzo niskiej temperaturze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na przebicie (np. kruszywem balastowym). MATACRYL® ma szereg aprobat technicznych, w tym aprobatę angielskiej instytucji British Board of Agrément. Po długim procesie badawczym uzyskał również aprobatę IBDiM oraz dodatkowo został gruntownie zbadany na Politechnice Wrocławskiej. System MATACRYL® umożliwia wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ustroju nośnego (części jezdnej płyty oraz tzw. kap chodnikowych) mostów i wiaduktów drogowych, zarówno pod nawierzchnie asfaltowe jak i żywiczne obciążane ruchem pieszym lub kołowym. Stosowany jest również do zabezpieczenia koryt balastowych obiektów kolejowych. Jest także idealnym rozwiązaniem do wykonywania izolacjo-nawierzchni parkingów wielopoziomowych.

Dla obiektów narażonych na działanie środowiska agresywnego nasza firma oferuje izolacje chemoodporne. Izolacja te stosowane są w celu zabezpieczenia powierzchni przed działaniem czynników niszczących, w tym substancji chemicznych.Uzyskuje się ją powlekając lub oklejając powierzchnie stwardniałego betonu różnymi materiałami, które w wyniku reakcji chemicznych lub fizyko-chemicznych tworzą na powierzchni betonu warstwy ograniczające lub odcinające dostęp do konstrukcji środowiska agresywnego.