Jak zabezpieczyć powierzchnie przed wilgocią? Hydroizolacja w systemie MATACRYL

System izolacji MMA jest oparty na użyciu metakrylanu metylu - organicznego związku z grupy estrów, który znajduje swoje zastosowanie w wyrobie tworzyw sztucznych (na przykład szkła akrylowego, materiałów stomatologicznych) oraz farb i lakierów. 

Gdzie wykorzystuje się izolacje MMA?

Ten rodzaj hydroizolacji stosuje się przede wszystkim na płaskich dachach, których ze względu na konstrukcję nie można pokryć dachówką. Świetnie sprawdza się jako ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto izolacje MMA stosuje się je przy ochronie:

- podkładów kolejowych
- nawierzchni drogowych
- parkingów
- zbiorników

Jak działa hydroizolacja?

Zaletą hydroizolacji MMA z systemu MATACRYL jest stosunkowo krótki czas wiązania. Wystarczy blisko godzina, aby powierzchnia zyskała odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Jest to znacznie mniej niż w przypadku izolacji innych systemów - wiązanie trwa od 2 godzin do kilku dni, zależnie od wybranego produktu.

Izolacje MMA są wykorzystywane na wielu powierzchniach, wymagających zabezpieczenia. Ten rodzaj izolacji charakteryzuje się łatwością w aplikacji - najczęściej wykorzystywaną techniką nanoszenia jest malowanie natryskowe, które pozwala na równomierne pokrycie nawierzchni systemem opartym na szybkowiążącej żywicy MMA (metakryl). 

MATACRYL to system najnowszej generacji, przeznaczony do wykonywania izolacji wodnej obiektów inżynierskich. Hydroizolacja nanoszona jest na powierzchnię w postaci płynu, a po związaniu tworzy twardą i elastyczną, ciągłą oraz wysokoodporną membranę. Stosując izolację jako podkład pod nawierzchnię drogową, możemy bez obaw wylewać na nią kolejne warstwy asfaltu lub betonu. Izolacja doskonale przylega do podłoży metalowych oraz betonowych. Hydroizolacja na stałe łączy się z podłożem i kolejnymi naniesionymi na nią powłokami. Powstała membrana jest elastyczna nawet w bardzo niskiej temperaturze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na przebicie lub inne uszkodzenia mechaniczne.

Dlaczego warto skorzystać z izolacji MMA? Zabezpieczenie dachów płaskich, parkingów i nawierzchni drogowych.

Hydroizolacja to rozwiązanie, które jest trwałe nawet przez 75 lat. Oznacza to znaczne obniżenie kosztów utrzymania - cały czas żywotności izolacji (szczególnie zastosowanej na dachu płaskim) jest praktycznie bezremontowy. Jakie jeszcze zalety ma hydroizolacja z systemu MATACRYL?

- Odporność na rozmrażające sole - stosowanie dodatkowych warstw zabezpieczających nie jest konieczne
- Szeroki zakres tolerancji temperatur - aplikacja warstwy ochronnej może odbywać się w ujemnych temperaturach
- Elastyczność i dopasowanie do podłoża
- Zwiększona przyczepność do zróżnicowanych powierzchni: asfaltowych, betonowych, a nawet metalowych
- Krótki czas oczekiwania między gruntowaniem, a nałożeniem hydroizolacji
- Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne bez konieczności aplikacji wielu warstw produktu