Izolacje chemoodporne i MMA - czym się charakteryzują oraz jakie jest ich zastosowanie?

Izolacje dla powierzchni płaskich wykonywane są w celu zapobiegania wpływom zewnętrznym, takim jak działanie czynników atmosferycznych czy chemicznych. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć izolacje MMA oraz chemoodporne. Czym się charakteryzują, oraz jakie jest ich zastosowanie?

Izolacje MMA i chemoodporne - działanie

Izolacje chemoodporne skutecznie zabezpieczają dane powierzchnie przed negatywnym oddziaływaniem substancji chemicznych. Działanie to uzyskiwane jest poprzez powlekanie powierzchni danym materiałem, który na wskutek różnych reakcji tworzy na powierzchniach warstwy zabezpieczające przed dostępem do nich czynników szkodliwych. 

Izolacje MMA to jedne z najlepszych zabezpieczeń hydroizolacyjnych stosowanych uniwersalnie zarówno na powierzchniach drogowych, kolejowych, w budowie obiektów, parkingów i nie tylko. Wykorzystywany materiał to matakrylan metylu, który aplikowany jest natryskowo. Po nałożeniu danej warstwy łączy się ona z pozostałymi, które razem tworzą jednolitą całość. Możemy wskazać niezwykle wysoką elastyczność, oraz dużą przyczepność do podłoży, dzięki czemu praca z materiałem jest niezwykle prosta i komfortowa.

Właściwości i zastosowanie izolacji MMA 

Izolacje MMA dachów płaskich, zbiorników i parkingów wykonywane są po to, aby zapobiec działaniom negatywnych czynników zewnętrznych, które narażone są na działanie niskich i wysokich temperatur, oraz promieniowania słonecznego. Są one niezwykle szczelne, o wysokich parametrach zabezpieczających, zapewniają skuteczne działanie już po jednej godzinie.

Izolacje MMA parkingów, dachów płaskich i zbiorników wykonywane są z wykorzystaniem trwałych materiałów o szybkowiążącym charakterze. Cały proces trwa tylko godzinę, dzięki czemu wiązania te są niezwykle szybkie i mogą być dowolnie użytkowane, także w sytuacjach z narażeniem na czynniki atmosferyczne, chemiczne oraz mechaniczne.

Czy warto je wybrać?

Izolacje MMA zbiorników, dachów płaskich i parkingów pozwalają uzyskać niezwykle szybkie łączenie i aplikację w bardzo prosty sposób. Dodatkowo izolacje te twardnieją nawet w niesprzyjających warunkach. Stąd też ich wszystkie właściwości zostają zachowane, bez wpływu na jakość i parametry danego materiału. To bardzo korzystne rozwiązanie, które zapewnia szybką i trwałą