Wyjątkowa trwałość materiału - Izolacje MMA

Izolacje MMA to coraz popularniejsze rozwiązanie inżynieryjne w zabezpieczaniu powierzchni przed szkodliwym działaniem wody. O użyteczności tej właśnie metody hydroizolacji przesądza nie tylko wyjątkowa trwałość materiału (dochodząca nawet 75 lat) ale również jego elastyczność. Wspólne korespondowanie tych dwóch nadrzędnych walorów technologii MMA, przesądza o jej wysokiej użyteczności w zastosowaniu na wszelkiego rodzaju powierzchniach drogowych i kolejowych. Metakrylowa warstwa wykazuje całkowitą odporność na sole odmrażające, chroni przed wpływem wilgoci i bardzo niskich temperatur, nie wymagając przy tym dodatkowych warstw zabezpieczających. Metoda rozmieszczania tego typu ochrony przebiega sprawnie i już w przeciągu 60 minut powłoka uzyskuje optymalną odporność na obciążenia. Warto jednocześnie nadmienić szczególną zaletę metakrylu jaką jest przyczepność, co w stopniu zupełnym uniemożliwia powstanie szczelin między powłoką, a podłożem, w które mogłaby wsiąknąć woda i przyczynić się do uszczerbku chronionej powierzchni.